Přísloví 27,15

Neustálé zatékání vody v době dešťů a svárlivá žena jsou totéž; Přísloví 27,15

Dům na skále

A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben... Continue Reading →

Proč je důležité ZNÁT své jméno?

"A v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam (to je Člověk)."Bible, Genesis 5, 2 "A dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů."Bible, Evangelium podle Matouše 1, 21 Každý z nás má své jméno a bereme ho tak nějak automaticky. Prostě to tak je. Bez něj bychom vlastně ani... Continue Reading →

Mamka a tchýně

"Starší ženy... ať vyučují mladší ženy v dobrém a vedou je..."Bible, List Titovi 2, 3-4 zkráceno Každé z nás dal Hospodin ve své milosti do života vzor ženy. Tou ženou je vaše mamka. Je jedno, jaké je. Jestli z vašeho života zmizela, nebo je v něm až moc. Stále je vzorem starší ženy. Vdané ženy... Continue Reading →

Bude-li Pán chtít

A nyní vy, kteří říkáte: „Dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat“ Raději byste měli říkat: „Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono.“Bible, List Jakubův 4, 13.15 Jak ta slova dnes ožívají! Jak najednou dávají smysl! Ještě před pár dny jsem si neuměla... Continue Reading →

O vládě

"Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti."Bible, 1. list Timoteovi 2, 1-2 V poslední době se cítím zavalená stížnostmi na vládu v této zemi. Je jedno,... Continue Reading →

Jako nemluvně

Přinášeli mu i nemluvňátka, aby se jich dotýkal. Když to učedníci viděli, zakazovali jim to. Ježíš si je zavolal k sobě a řekl: „Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde.“Bible, Evangelium podle Lukáše 18, 15-18 Tato... Continue Reading →

Krásná

"Celá jsi krásná, přítelkyně moje, poskvrny na tobě není." Bible, Píseň písní 4,7 Každá žena je krásná. Pro někoho je tato věta otřepanou frází, pro jiného věta, které nikdy neuvěří. Já jsem však o její pravdivosti přesvědčená. Každá z nás je totiž krásná v Božích očích. I kdybychom neznaly své rodiče, nebo je znali, ale... Continue Reading →

Otec a jeho role

Na tom, že je otec ve výchově dítěte důležitý, se asi shodneme. Jaká je ale jeho role? Na tuto otázku a jiné odpovídá v tomto rozhovoru Marek Herman. Souhlasíte s ním?

Milující

"Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný."Bible, Evangelium podle Jana 3,16 Každá žena je v Božích očích MILUJÍCÍ. Ono je to celkem jedno, komu žena lásku projevuje. Dítěti, muži, rodičům, sourozencům, kolegům a kolegyním, přátelům, kamarádkám, psovi, kočce, rybičkám. Naše láska... Continue Reading →

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑