Milovaná

"Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný."Bible, Evangelium podle Jana 3,16 V Božích očích je každá z nás MILOVANÁ. Ač se to někdy nezdá. Ač kolikrát mám pocit, že jsem na vše sama a nikdo mě nemá rád. Ač láska není... Continue Reading →

Odvážná

"Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh bude s tebou všude, kam půjdeš."Bible, Jozue 1,6 Žena v Božích očích je ODVÁŽNÁ. Chce to odvahu říct vlastní názor. Chce to odvahu mít děti. Chce to odvahu vystudovat a jít za svou vysněnou prací. Chce to odvahu řídit auto, psát emaily,... Continue Reading →

Statečná

"Ženu statečnou, kdo nalezne? Je vzácnější než perly..."Bible. Přísloví 31,10 Žena v Božích očích je STATEČNÁ. Jak to poznat? Jednoduše. Nebojí se výzev jako je vaření a uklízení, praní prádla a jeho žehlení. Že k tomu není potřeba statečnost? Ale je. Kdo jiný se dobrovolně ujme práce, která nikdy nekončí? Která nezná svátky, soboty, neděle?... Continue Reading →

Dá-li Pán

"A nyní vy, kteří říkáte: „Dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat“ - vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí! Raději byste měli říkat: „Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to... Continue Reading →

Bezdrátové dítě

"Svými zázraky ohromuješ celý svět, od východu k západu jásot působíš." (Žalmy 65,9) Byla jsem těhotná, bříško rostlo, miminko začínalo kopat. Radost a těšení se prostupovalo můj i manželův život. Ve 20. týdnu na "velkém" ultrazvuku se však doktorům na miminku něco nelíbilo a poslali nás na kvalitnější pracoviště. Zde potvrdili, že ledviny miminka nejsou... Continue Reading →

Chvála ženy statečné…

V knize Přísloví ve 31. kapitole najdeme text, který je známý jako "Chvála ženy statečné". Je to snad nejdelší úsek v Bibli věnovaný ženě. Řada věcí v něm je stále aktuální, některé se však změnily. A protože jsem měla období, kdy jsem si říkala, že taková nikdy nebudu, začala jsem postupně nacházet  analogii v moderním... Continue Reading →

Rok a den

"A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé." Bible, List Římanům 12,2 Dnes je to přesně rok a den, co jsem začala psát tento blog. Proto mi dovolte shrnout, co jsem se za tuto dobu naučila, v čem... Continue Reading →

Hospodine, kde jsi?

"Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost!" Bible, Žalm 115, 1 Tento chvalozpěv, který si můžete poslechnout v podání kapely Oboroh, nejprve mluví o tom, jaké jsou modly - hluché, němé, slepé. Následně pak mluví o tom, kdo Hospodin je. Zároveň si jeho pisatel klade otázku,... Continue Reading →

Když Bůh zavolá…

"Ježíš k nim přistoupil a řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte mi učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání... Continue Reading →

Dům versus domov

"Moudrá žena buduje svůj dům, kdežto pošetilá jej vlastníma rukama boří." Bible, Přísloví 14, 1 Po svatbě jsme se s manželem sestěhovali do bytu 2kk v Praze s tím, že se co nejrychleji chceme přestěhovat do vlastního. Byt byl v paneláku, přesto byl hezký - pár let po rekonstrukci, nové podlahy, nová kuchyň i koupelna.... Continue Reading →

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑