Lukáš 8,43

A byla tam žena, která měla dvanáct let krvácení a nikdo ji nemohl uzdravit. Lukáš 8,43

Lukáš 8,3

Jana, žena Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnohé jiné, které se o ně ze svých prostředků staraly. Lukáš 8,3

Lukáš 7,37

V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje,... Lukáš 7,37

Lukáš 1,18

Zachariáš řekl andělovi: „Podle čeho to poznám? Vždyť já jsem stařec a moje žena je pokročilého věku.“ Lukáš 1,18

Marek 14,3

Když byl v Betanii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji a olej vylila na jeho hlavu. Marek 14,3

Marek 7,25

Hned o něm uslyšela jedna žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha. Přišla a padla mu k nohám; Bible, Marek 7,25 Žena uslyšela, šla a jednala. Tato žena jednala jen na základě ústního svědectví. Dnes velice vzácná věc. Já osobně si přijdu přehlcena informacemi a zvěstmi o tom, co se kde děje. Mám problém si o... Continue Reading →

Marek 5,33

Ta žena věděla, co se s ní stalo, a tak s bázní a chvěním přišla, padla mu k nohám a pověděla mu celou pravdu. Marek 5,33

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑