Přísloví 14,1

Moudrá žena buduje svůj dům, kdežto pošetilá jej vlastníma rukama boří. Přísloví 14,1

Žalm 128,3

Tvá žena bude jak plodná réva uvnitř tvého domu, tvoji synové jak olivové ratolesti kolem tvého stolu. Žalm 128,3

Jób 2,10

Ale on jí odpověděl: „Mluvíš jako nějaká bláhová žena. To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme?“ Při tom všem se Jób svými rty neprohřešil. Jób 2,10

Jób 2,9

Jeho žena mu však řekla: „Ještě se držíš své bezúhonnosti? Zlořeč Bohu a zemři.“ Jób 2,9

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑