Přísloví 31,30

Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály. Přísloví 31,30

2. Paralipomenon 8,11

Faraónovu dceru vyvedl Šalomoun z Města Davidova do domu, který jí vystavěl. Řekl si totiž: „Moje žena nemůže bydlet v domě Davida, krále izraelského, neboť místa , kam vstoupila Hospodinova schrána, jsou svatá.“ 2. Paralipomenon 8,11

Jozue 2,4

Ale ta žena muže odvedla, ukryla a řekla: „Ano, ti muži ke mně přišli, ale já jsem nevěděla, odkud jsou." Jozue 2,4

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑