1. Paralipomenon 7,14

Synové Manasesovi: Asríel, kterého mu porodila jeho žena ; jeho aramejská ženina porodila Makíra, otce Gileádova. 1. Paralipomenon 7, 14

Soudců 19,26

Za ranního rozbřesku se ta žena dovlekla zpět, zhroutila se u vchodu do domu muže, kde byl její pán, a zůstala ležet až do světla. Soudců 19,26

Soudců 13,10

Žena rychle běžela povědět o tom svému muži. Řekla mu: „Ukázal se mi ten muž, který ke mně onehdy přišel.“ Soudců 13,10

Soudců 13,6

Žena přišla povědět svému muži: „Přišel ke mně muž Boží; vypadal jako Boží posel, tak byl hrozný. Ani jsem se ho nezeptala, odkud je, a on mi své jméno nepověděl." Soudců 13,6

Deuteronomium 29,17

Ať není mezi vámi muž ani žena, čeleď ani kmen, jejichž srdce by se dnes odvrátilo od Hospodina, našeho Boha, takže by šli sloužit bohům těch pronárodů. Ať není mezi vámi kořen plodící jed a pelyněk. Deuteronomium 29,17

Deuteronomium 25,5

Když budou bydlet bratři spolu a jeden z nich zemře bez syna, nevdá se žena zemřelého jinam, za cizího muže. Vejde k ní její švagr a vezme si ji za ženu právem švagrovství. Deuteronomium 25,5

Proč je důležité ZNÁT své jméno?

"A v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam (to je Člověk)."Bible, Genesis 5, 2 "A dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů."Bible, Evangelium podle Matouše 1, 21 Každý z nás má své jméno a bereme ho tak nějak automaticky. Prostě to tak je. Bez něj bychom vlastně ani... Continue Reading →

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑