Žalm 109,9

Jeho synové ať sirotky se stanou, jeho žena vdovou. Žalm 109,9

1. Královská 14,5

Ale Hospodin Achijášovi řekl: „Hle, přišla žena Jarobeámova dotázat se tě na slovo o svém synu, který je nemocen. Promluvíš k ní tak a tak. Až přijde, bude se vydávat za někoho jiného.“ 1. Královská 14,5

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑