Přísloví 19,14

Dům a majetek lze zdědit po otcích, ale prozíravá žena je od Hospodina. Přísloví 19,14

Deuteronomium 29,17

Ať není mezi vámi muž ani žena, čeleď ani kmen, jejichž srdce by se dnes odvrátilo od Hospodina, našeho Boha, takže by šli sloužit bohům těch pronárodů. Ať není mezi vámi kořen plodící jed a pelyněk. Deuteronomium 29,17

Leviticus 20,16

Kdyby se žena přiblížila k nějakému dobytčeti, aby se s ní pářilo, zabijete ženu i dobytče. Musejí zemřít, jejich krev padni na ně. Leviticus 20,16

Exodus 2,9

Faraónova dcera jí poručila: „Odnes to dítě, odkoj mi je a já ti zaplatím.“ Žena vzala dítě a odkojila je. Exodus 2,9

Dar

"Proto ti připomínám, abys v sobě rozněcoval ten Boží dar, který jsi přijal skrze vkládání mých rukou." Bible, 2. list Timoteovi 1, 6 Jako ženy jsme dostaly celou řadu různých darů. Ptáte se jakých? Otevřete namátkou Bibli a určitě nějaký najdete. Pokud nemáte po ruce Bibli, koukněte alespoň na seznamy, které vytvořily mé drahé sestry... Continue Reading →

Dar manželství

„Bůh stvořil člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.“ Bible, Genesis 1,27 Dnes, cestou z pole dance jsme se s holkama bavily o tom, kdo na nás čeká doma. S jednou z nich mají naši partneři shodné příjmení. Pro ni je to příjmení vysněné, pro mě splněným snem.... Continue Reading →

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑