1. Královská 21,25

Nebyl nikdo jako Achab, aby se zaprodal a dopouštěl toho, co je zlé v Hospodinových očích, jak ho k tomu podněcovala Jezábel, jeho žena.Bible, 1. Královská 21,25 Fajn. Ok. Toto je věta, kterou bych velmi, velmi, velmi nerada někdy slyšela řečenou o mně. Sama za sebe činit to, co je zlé v Hospodinových očích, už... Continue Reading →

Genesis 17,19

Bůh však pravil: „A přece ti tvá žena Sára porodí syna a nazveš ho Izák (to je Bude se smát) . Svou smlouvu s ním ustavím pro jeho potomstvo jako smlouvu věčnou. Genesis 17,19

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑