Numeri 30,4

Když učiní slib Hospodinu žena a zaváže se k něčemu v otcovském domě ve svém dívčím věku... Numeri 30,4

Numeri 5,29

Toto je řád v případě žárlivosti, když se žena dostane na scestí, je nevěrná svému muži a poskvrní se. Numeri 5,29

Leviticus 20,16

Kdyby se žena přiblížila k nějakému dobytčeti, aby se s ní pářilo, zabijete ženu i dobytče. Musejí zemřít, jejich krev padni na ně. Leviticus 20,16

Leviticus 15,33

i té, která je nečistá svým krvácením; týká se toho, kdo trpí výtokem, ať to je muž nebo žena, i toho, kdo by obcoval s nečistou. Leviticus 15,33

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑