Když Bůh zavolá…

"Ježíš k nim přistoupil a řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte mi učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání... Continue Reading →

Inspirace I

„Připravte na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha!“ Bible, Izajáš 40,3 Předpokládám, že jste již postřehly, že každé zamyšlení začínám veršem z Bible. Činím tak, protože Bible, Bůh, Ježíš, Duch svatý mě provází celý život a také mému životu dávají smysl. Dnes tomu není jinak... Ještě před pár minutami jsem myslela, že... Continue Reading →

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑