Dům na skále

A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben... Continue Reading →

Dar

"Proto ti připomínám, abys v sobě rozněcoval ten Boží dar, který jsi přijal skrze vkládání mých rukou." Bible, 2. list Timoteovi 1, 6 Jako ženy jsme dostaly celou řadu různých darů. Ptáte se jakých? Otevřete namátkou Bibli a určitě nějaký najdete. Pokud nemáte po ruce Bibli, koukněte alespoň na seznamy, které vytvořily mé drahé sestry... Continue Reading →

Moc, nebo bezmoc?

"Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi." Evangelium podle Jana 1,12 Hospodin mě stvořil jako ženu, jelikož jsem přijala Ježíše jako svého spasitele, mohu se nazývat Božím dítětem, ok. Ale co z toho plyne? Co to znamená? Jakou moc jsem dostala? Viděly jste film Ben Hur?... Continue Reading →

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑