Numeri 5,12

Mluv k Izraelcům a řekni jim: Kdyby se žena některého muže dostala na scestí a zpronevěřila se mu... Numeri 5,12

Genesis 26,7

Když se muži toho místa vyptávali na jeho ženu, řekl: „Je to má sestra.“ Bál se totiž říci, že je to jeho žena, aby ho muži toho místa kvůli Rebece nezabili, neboť byla půvabného vzhledu. Genesis 26,7

Genesis 16,3

Vzala tedy Abramova žena Sáraj svou otrokyni, Hagaru egyptskou, deset let po tom, co se Abram usadil v kenaanské zemi, a dala ji svému muži Abramovi za ženu. Genesis 16,3

Jako nemluvně

Přinášeli mu i nemluvňátka, aby se jich dotýkal. Když to učedníci viděli, zakazovali jim to. Ježíš si je zavolal k sobě a řekl: „Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde.“Bible, Evangelium podle Lukáše 18, 15-18 Tato... Continue Reading →

Dar

"Proto ti připomínám, abys v sobě rozněcoval ten Boží dar, který jsi přijal skrze vkládání mých rukou." Bible, 2. list Timoteovi 1, 6 Jako ženy jsme dostaly celou řadu různých darů. Ptáte se jakých? Otevřete namátkou Bibli a určitě nějaký najdete. Pokud nemáte po ruce Bibli, koukněte alespoň na seznamy, které vytvořily mé drahé sestry... Continue Reading →

Svázána strachem

"Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy." 2. list Timoteovi 1,2 Tento blog jsem začala psát s tím, že bych ráda sobě i ostatním přiblížila, jaké nás stvořil Hospodin. Jednou důležitou vlastností, která nám byla dána je to, že nemáme ducha strachu. Co to znamená? Čeho se můžeme bát? Čehokoli. Pavouků,... Continue Reading →

Den matky

„Bůh stvořil člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu je stvořil.“ Bible, Genesis 1,27 Opakuji se, že? Úvodní verš je stejný jako u prvního příspěvku, že? Víte proč? Protože mě oslovuje znova a znova. Co je to tentokrát? Bůh nás stvořil, stvořil nás ke svému obrazu. Jestliže jsme tedy... Continue Reading →

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑