Soudců 14,16

I vyčítala ta žena s pláčem Samsonovi: „Chováš vůči mně jenom nenávist, nemáš mě rád! Dals hádanku synům mého lidu a neprozradil jsi mi ji.“ Odpověděl jí: „Ani svému otci a své matce jsem ji neprozradil, a tobě bych ji měl prozradit?“ Soudců 14,16

Deuteronomium 25,11

Když se muži budou spolu rvát jeden s druhým a přistoupí žena jednoho, aby vyrvala svého muže z rukou toho, který ho bije, a vztáhne ruku a uchopí ho za ohanbí,... Deuteronomium 25,11

Deuteronomium 22,22

Když bude přistižen muž, že ležel s vdanou ženou, oba zemřou: muž, který ležel se ženou, i ta žena. Tak odstraníš zlo z Izraele. Deuteronomium 22,22

Otec a jeho role

Na tom, že je otec ve výchově dítěte důležitý, se asi shodneme. Jaká je ale jeho role? Na tuto otázku a jiné odpovídá v tomto rozhovoru Marek Herman. Souhlasíte s ním?

Chvála ženy statečné…

V knize Přísloví ve 31. kapitole najdeme text, který je známý jako "Chvála ženy statečné". Je to snad nejdelší úsek v Bibli věnovaný ženě. Řada věcí v něm je stále aktuální, některé se však změnily. A protože jsem měla období, kdy jsem si říkala, že taková nikdy nebudu, začala jsem postupně nacházet  analogii v moderním... Continue Reading →

Má skála, můj hrad

"On je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nic neotřese." Bible, Žalmy 62, 7 Tento krásný, ba přímo nádherný verš napsal nejspíše král David. Kdo alespoň trochu zná biblické příběhy ví, že David neměl jednoduchý život. Byl pasáčkem ovcí, nebyl dostatečně mužný, aby šel bojovat za svého krále, tentýž král ho pak velmi... Continue Reading →

Pokoj

„Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.“ Bible, Evangelium podle Matouše 6,6 Před svatbou jsme s manželem v rámci předmanželských setkání měli každý sepsat seznam dvaceti věcí/činností, které bychom v manželství... Continue Reading →

Dar manželství

„Bůh stvořil člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.“ Bible, Genesis 1,27 Dnes, cestou z pole dance jsme se s holkama bavily o tom, kdo na nás čeká doma. S jednou z nich mají naši partneři shodné příjmení. Pro ni je to příjmení vysněné, pro mě splněným snem.... Continue Reading →

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑