1. Královská 21,25

Nebyl nikdo jako Achab, aby se zaprodal a dopouštěl toho, co je zlé v Hospodinových očích, jak ho k tomu podněcovala Jezábel, jeho žena.Bible, 1. Královská 21,25 Fajn. Ok. Toto je věta, kterou bych velmi, velmi, velmi nerada někdy slyšela řečenou o mně. Sama za sebe činit to, co je zlé v Hospodinových očích, už... Continue Reading →

1. Královská 14,17

Jarobeámova žena se vydala na cestu a přišla do Tirsy. Sotva vstoupila na práh domu, chlapec zemřel.Bible, 1. Královská 14,17 Lucifer, Satan, měl jen jeden úkol – chválit Hospodina před jeho tváří. K tomu byl stvořen, k tomu byl povolán. On ale chtěl víc. Myslel si, že by i on sám mohl být bohem, že... Continue Reading →

1. Královská 3,22

Druhá žena však prohlásila: „Nikoli. Můj syn je ten živý, a ten mrtvý je tvůj.“ Ale první trvala na svém: „Ne. Tvůj syn je ten mrtvý, a ten živý je můj.“ A tak se před králem hádaly. 1. Královská 3,22

2. Samuelova 14,9

Ale tekójská žena králi odvětila: „Králi, můj pane, nechť je ta vina na mně a na domu mého otce, avšak král a jeho trůn ať je bez viny.“ 2. Samuelova 14,9

Deuteronomium 29,17

Ať není mezi vámi muž ani žena, čeleď ani kmen, jejichž srdce by se dnes odvrátilo od Hospodina, našeho Boha, takže by šli sloužit bohům těch pronárodů. Ať není mezi vámi kořen plodící jed a pelyněk. Deuteronomium 29,17

Leviticus 20,27

Muž či žena, v nichž by byl duch zemřelých nebo duch věštecký, musejí zemřít. Ukamenují je. Jejich krev padni na ně. Leviticus 20,27

Dar

"Proto ti připomínám, abys v sobě rozněcoval ten Boží dar, který jsi přijal skrze vkládání mých rukou." Bible, 2. list Timoteovi 1, 6 Jako ženy jsme dostaly celou řadu různých darů. Ptáte se jakých? Otevřete namátkou Bibli a určitě nějaký najdete. Pokud nemáte po ruce Bibli, koukněte alespoň na seznamy, které vytvořily mé drahé sestry... Continue Reading →

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑