1. Samuelova 1,18

Ona na to řekla: "Kéž tvá služebnice najde u tebe milost!" Potom ta žena šla svou cestou, pojedla a její tvář už nebyla smutná. 1. Samuelova 1,18

1. Samuelova 1,15

Ale Chana odpověděla: „Nikoli, můj pane; jsem žena hluboce zarmoucená. Nepila jsem víno ani jiný opojný nápoj, pouze jsem vylévala před Hospodinem svou duši. 1.Samuelova 1,15

Soudců 13,23

Jeho žena mu však odpověděla: „Kdyby nás chtěl Hospodin usmrtit, nepřijal by od nás oběť zápalnou ani přídavnou, nebyl by nám toto všechno ukázal, ani by nám teď neoznámil něco takového.“ Soudců 13,23

Genesis 25,21

Izák prosil Hospodina za svou ženu, protože byla neplodná. Hospodin jeho prosby přijal, a jeho žena Rebeka otěhotněla. Genesis 25,21

O vládě

"Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti."Bible, 1. list Timoteovi 2, 1-2 V poslední době se cítím zavalená stížnostmi na vládu v této zemi. Je jedno,... Continue Reading →

Inspirace I

„Připravte na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha!“ Bible, Izajáš 40,3 Předpokládám, že jste již postřehly, že každé zamyšlení začínám veršem z Bible. Činím tak, protože Bible, Bůh, Ježíš, Duch svatý mě provází celý život a také mému životu dávají smysl. Dnes tomu není jinak... Ještě před pár minutami jsem myslela, že... Continue Reading →

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑