Soudců 13,10

Žena rychle běžela povědět o tom svému muži. Řekla mu: „Ukázal se mi ten muž, který ke mně onehdy přišel.“ Soudců 13,10

Deuteronomium 22,22

Když bude přistižen muž, že ležel s vdanou ženou, oba zemřou: muž, který ležel se ženou, i ta žena. Tak odstraníš zlo z Izraele. Deuteronomium 22,22

Genesis 39,7

Po těchto událostech se stalo, že se žena jeho pána do Josefa zahleděla a naléhala: „Spi se mnou!“ Genesis 39,7

Genesis 24,5

Služebník mu na to odvětil: „Co když mě ta žena nebude chtít následovat sem , do této země? Mám tvého syna zavést zpátky do země, z níž jsi vyšel?“ Genesis 24,5

Genesis 18,10

I řekl jeden z nich : „Po obvyklé době se k tobě určitě vrátím, a hle, tvá žena bude mít syna.“ Sára naslouchala za ním ve dveřích stanu. Genesis 18,10

Genesis 12,18

Farao tedy Abrama předvolal a řekl: „Jak ses to ke mně zachoval? Proč jsi mi nepověděl, že to je tvá žena? Genesis 12,18

Genesis 12,11

Když už se chystal vejít do Egypta, řekl své ženě Sáraji: „Vím dobře, že jsi žena krásného vzhledu. Genesis 12,11

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑