Kazatel 7,26

A přicházím na to, že trpčí než smrt je žena, je-li léčkou, je-li její srdce síť a ruce pouta. Kdo je Bohu milý, unikne jí, hříšník jí však bude lapen. Kazatel 7,26

Jób 2,9

Jeho žena mu však řekla: „Ještě se držíš své bezúhonnosti? Zlořeč Bohu a zemři.“ Jób 2,9

2. Paralipomenon 22,11

Ale Jóšabat, dcera králova, vzala Jóaše, syna Achazjášova, a unesla ho zprostřed královských synů, kteří měli být usmrceni. Dala ho s jeho kojnou do pokojíka s lůžky. A tak ho Jóšabat, dcera krále Jórama, žena kněze Jójady, protože to byla Achazjášova sestra, skryla před Ataljou, a ta ho neusmrtila. 2. Paralipomenon 22,11

1. Královská 21,25

Nebyl nikdo jako Achab, aby se zaprodal a dopouštěl toho, co je zlé v Hospodinových očích, jak ho k tomu podněcovala Jezábel, jeho žena.Bible, 1. Královská 21,25 Fajn. Ok. Toto je věta, kterou bych velmi, velmi, velmi nerada někdy slyšela řečenou o mně. Sama za sebe činit to, co je zlé v Hospodinových očích, už... Continue Reading →

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑