Marek 5,25

Byla tam jedna žena, která měla dvanáct let krvácení. Marek 5,25

2. Samuelova 17,20

Abšalómovi služebníci přišli k té ženě do domu a ptali se: „Kde jsou Achímaas a Jónatan?“ Žena jim odvětila: „Přešli tudy přes strouhu.“ Hledali je tedy, ale nenašli a vrátili se do Jeruzaléma. 2.Samuelova 17,20

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑