Rút 3,8

O půlnoci se ten muž vyděsil, trhl sebou a vidí – v nohách mu leží žena. Rút 3,8

Genesis 3,8

Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Genesis 3,8

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑