2. Paralipomenon 15,13

A každý, kdo by se nedotazoval Hospodina, Boha Izraele, propadne smrti, ať malý nebo velký, ať muž nebo žena. 2.Paralipomenon 15,13

1. Samuelova 1,18

Ona na to řekla: "Kéž tvá služebnice najde u tebe milost!" Potom ta žena šla svou cestou, pojedla a její tvář už nebyla smutná. 1. Samuelova 1,18

Genesis 25,21

Izák prosil Hospodina za svou ženu, protože byla neplodná. Hospodin jeho prosby přijal, a jeho žena Rebeka otěhotněla. Genesis 25,21

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑