Marek 7,26

A ta žena byla pohanka, rodem Syrofeničanka. Prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. Marek 7,26

Genesis 24,44

Jestliže mi ona řekne: ‚Jen se napij, a také tvým velbloudům načerpám,‘ bude to žena, kterou synu mého pána předurčil Hospodin. Genesis 24,44

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑