2. Samuelova 14,4

Tekójská žena s králem promluvila. Padla tváří k zemi, klaněla se a zvolala: „Pomoz, králi!“ 2. Samuelova 14,4

Má skála, můj hrad

"On je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nic neotřese." Bible, Žalmy 62, 7 Tento krásný, ba přímo nádherný verš napsal nejspíše král David. Kdo alespoň trochu zná biblické příběhy ví, že David neměl jednoduchý život. Byl pasáčkem ovcí, nebyl dostatečně mužný, aby šel bojovat za svého krále, tentýž král ho pak velmi... Continue Reading →

Naše tělo

I nastal v zemi hlad. Tu Abram sestoupil do Egypta, aby tam pobyl jako host, neboť na zemi těžce doléhal hlad. Když už se chystal vejít do Egypta, řekl své ženě Sáraji: „Vím dobře, že jsi žena krásného vzhledu. Až tě spatří Egypťané, řeknou si: ‚To je jeho žena.‘ Mne zabijí a tebe si ponechají... Continue Reading →

Pomoc muži rovná

„Není dobré, aby byl člověk (muž) sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“ Bible, Genesis 2,18 Podíváme-li se do Bible, byl nejprve stvořen muž. Bůh, Stvořitel, ale viděl, že není dobré, aby byl sám. A tak mu ve své lásce touží dát pomoc. Adam měl v tu dobu za úkol pojmenovat vše živé, takže viděl všechny živé... Continue Reading →

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑