1. Královská 14,5

Ale Hospodin Achijášovi řekl: „Hle, přišla žena Jarobeámova dotázat se tě na slovo o svém synu, který je nemocen. Promluvíš k ní tak a tak. Až přijde, bude se vydávat za někoho jiného.“ 1. Královská 14,5

2. Samuelova 14,19

Král se zeptal: „Nemá v tom všem ruce Jóab?“ Žena odpověděla: „Jakože je živa tvá duše, králi, můj pane, nelze uhnout napravo ani nalevo od ničeho, co král, můj pán, vyřkne. Tvůj služebník Jóab to byl, kdo mi dal příkaz a kdo tvou otrokyni naučil všemu, co má mluvit.! 2. Samuelova 14,19

1. Samuelova 1,26

Chana řekla: „Dovol, můj pane, při tvém životě, můj pane, já jsem ta žena, která tu stála u tebe a modlila se k Hospodinu.“ 1. Samuelova 1,26

Exodus 35,29

I přinášeli Izraelci dobrovolný dar Hospodinu, každý muž a žena, které pudilo srdce, dobrovolně přinášeli všechno potřebné k dílu, které skrze Mojžíše přikázal Hospodin vykonat. Exodus 35,29

Exodus 11,2

Vybídni lid, ať si vyžádá každý muž od svého souseda a každá žena od své sousedky stříbrné a zlaté šperky.“ Exodus 11,2

Pod vlivem HA

"Není nutné měnit zvyky žen ohledně hormonální antikoncepce, ale je potřeba poskytnout jim informace o tom, jak pilulka může ovlivnit jejich vztah." Craig Roberts Česká televize v těchto dnech uvádí nový čtyřdílný pořad s názvem Člověk, to je věda. Hned první díl je věnován výzkumu, který se zjišťuje, jak hormonální antikoncepce ovlivňuje ženu (Pod vlivem... Continue Reading →

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑