1. Samuelova 28,13

Ale král jí řekl: „Neboj se! Co vidíš?“ Žena Saulovi odvětila: „Vidím božský zjev , jak vystupuje ze země.“ 1. Samuelova 28,13

1. Samuelova 28,7

Tu řekl Saul svým služebníkům: „Vyhledejte mi ženu, která vyvolává duchy zemřelých. Půjdu k ní a dotážu se jí.“ Jeho služebníci mu řekli: „Taková žena, která vyvolává duchy zemřelých, je v Én-dóru.“ 1. Samuelova 28,7

Leviticus 20,27

Muž či žena, v nichž by byl duch zemřelých nebo duch věštecký, musejí zemřít. Ukamenují je. Jejich krev padni na ně. Leviticus 20,27

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑