Soudců 13,20

Když totiž vystupoval plamen z oltáře k nebi, vystoupil v plameni z oltáře i Hospodinův posel. Jak to uviděli Manóach a jeho žena, padli tváří k zemi. Soudců 13,20

Genesis 26,9

Předvolal tedy abímelek Izáka a řekl: „To je určitě tvá žena. Pročpak jsi mi řekl, že je to tvá sestra?“ Izák odvětil: „Řekl jsem to, abych kvůli ní nepřišel o život.“ Genesis 26,9

Rok a den

"A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé." Bible, List Římanům 12,2 Dnes je to přesně rok a den, co jsem začala psát tento blog. Proto mi dovolte shrnout, co jsem se za tuto dobu naučila, v čem... Continue Reading →

Vděčnost

"Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás." Bible, 1. list Tesalonickým 5,18 Tento týden začal učitelům školní rok. Přípravný týden, kdy ještě nejsou ve škole děti, nás zastihl po mnoha týdnech volna odpočaté, ale totálně nepřipravené. Jasně, všichni s návratem do práce počítáme, ale naše tělo ne. A... Continue Reading →

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑